מעקות לבית, מדרגות פנים – סולם יעקב - דף הבית חלק תחתון
 *
 *