מעקות לבית, מדרגות פנים – סולם יעקב - דף הבית חדש
 *
 *