מעקות לבית, מדרגות פנים – סולם יעקב - Album - מעקות משולבים
R504
R509