מעקות לבית, מדרגות פנים – סולם יעקב - Album - מדרגות עץ