מעקות לבית, מדרגות פנים – סולם יעקב - עיצוב מדרגות פנים עם מעלון מדרגות