מעקות לבית, מדרגות פנים – סולם יעקב - דף הבית
 *
 *